HELELEKTRISK DESIGNOPPGAVE FOR EVOY

Vi ønsket å designe et uttrykk som ville være med å bevare Evoy identiteten, og samtidig gi produktet en formgiving som uttrykker kraft, muskler og fart. Storm 300+  er en meget kraftig motor og det var viktig for oss at designet skulle både være unikt, men også gjenspeile kraften, med et aggressivt fremover rettet uttrykk og med delinger mellom de ulike dekslene i fartsretningen.

Evoy OB Storm 300Hp.2352

Form follows function: Vi utviklet dekslenes deling ikke bare for å gi produktet et unikt design, men også at slik man med denne inndelingen vil få lett tilgang til servicepunktene uten å måtte demontere de største dekslene bak motoren.

De grafiske elementene bestående av Evoy logo, stripen og 300+ dekalen underbygger både fart og kraft på en tidsriktig måte. Den diskrete paletten er valgt for ikke stjele oppmerksomhet fra produktets formgiving og båtens design.

Evoy foliering-00535

Samarbeidet med Evoy startet i midten av oktober 2022. Prosjektmålet, og kravet fra Evoy var å være klare til å vise produktet som en fysisk prototype med fungerende motor, på båtmessen i Düsseldorf 20. januar, cirka 3 måneder etter prosjekt-oppstart.

Arbeidet startet med å 3D scanne motorstammens geometri og deretter i vårt CAD verktøy modellere sammenstillingen av de indre komponentene til den elektriske motoren, og således gå i gang med designprosjektet på de utvendige dekslene.

Designprosjektet startet med skisser og konseptdesign i 3D. Gjennom hyppige møter i en god prosess med Evoy teknisk team kunne vi på kort tid begynne på konstruksjonsarbeidet og detaljering av de enkeltstående partene. Vi hadde en intensjon om å bygge dekslene i glassfiber, men det ble tidlig klart for oss at 3D print i SLS var eneste mulighet på grunn av tiden vi hadde til rådighet. Det store dekslene ble 3D printet, sammenstillt og montert. Alt passet perfekt!

Evoy_Andreas_pusser-2620

Det påfølgende arbeidet med grunnarbeid og lakkering for å skape en overflate med høy kvalitet kunne startes. Det grafiske designet ble utviklet, og til sist kunne vi dekorere dette flotte produktet med folie for å få frem det visuelle uttrykket vi hadde som mål. 

Dekslene ble omsider pakket ned og sendt med biltransport til messen i Tyskland to dager før messen startet! Ja, vi møtte kravet til kunden og oss selv denne gangen også!

Kort og greit et flott prosjekt som løste seg med godt samarbeid, kompetanse, engasjement og Passion! The Eker Way!

Vi gleder oss til videre samarbeid, og vi ønsker Evoy og hele teamet lykke til på messen, og håper lanseringen blir en suksess!

Bilder og renders av Eker Design

Scroll to Top