NÅR NATUREN KALLER

Markedsleder innenfor vannfrie forbrenningstoaletter i Norge, Cinderella, feiret i 2022 et 25 år langt bærekraftig eventyr, med norsk innovasjon og design. Bursdagen markerte de ved å utvikle sitt hittil mest innovative forbrenningstoalett hos Eker Design.  

Et naturlig valg

Ifølge Cinderella var det et naturlig valg å inngå et samarbeid med Eker Design, når de skulle presentere et moderne, miljøvennlig og skandinavisk design på sitt nyeste produkt.  

cinderella_premium_vic_lr_2(0-00-00-00)-web
Foto: Cinderella

For vår del har det vært ekstra gøy å samarbeide med en produsent som har unik kompetanse innen produktkategorien, og som i tillegg har sin egen utviklings- og produksjonsavdeling i Norge. For er det noe som er viktig for Eker Design så er det å utvikle produkter med sterk samfunnsnytte, med tanke på produktets funksjon, men også for verdiskapning i Norge, ved bruk av norske leverandører på utvikling, samt norsk komponentproduksjon og sammenstilling.  

Ansiktsløft på bestselger

Cinderella Premium er en oppgradering av deres bestselger, Cinderella Comfort. Det skulle ha den samme funksjonaliteten som Comfort, men med nytt og mer moderne design, og samtidig få det siste innen teknologi for avfallsforbrenning og forbedret brukeropplevelse.  

cinderella_premium_iu_lr-web
Foto: Cinderella

Før vi kunne sette i gang måtte vi ha svar på viktige spørsmål som; Hvordan skulle produktet fungere? Hvilke sentrale komponenter skulle beholdes innvendig og hvilke mekaniske krav måtte settes til produktets kapsling? Videre var det viktig å avdekke egnethet for markeder produktet var tiltenkt, hvilke innovative funksjoner produktet skulle ha og hvor intuitivt for sluttbrukeren skulle produktet være. Hvilke produksjonsmetoder, og hvilke kunder, – og hvilke krav som skulle settes til produktets design.  

cinderella sketch mock
Renders og skisser av Eker Design

VR-teknologi

Designarbeidet startet med en digital sammenstilling av alle innvendige komponenter, før vi deretter gjennomførte et kort skisseprosjekt som ledet over til konseptualisering av designet i 3D. 
VR-rommet vårt på Torsnes kommer godt med når man ønsker en digital fremstilling for en realistisk oppfatning av produktet i sitt rette element, som vi ønsket i dette tilfellet.

Ved å benytte VR kunne vi allerede tidlig i konseptfasen invitere ledelsen i Cinderella med på en workshop, der vi plasserte produktene i det virtuelle rommet, slik at man kunne prøvesitte og betrakte produktet inne på et bad med naturtro avstand.
Dermed kunne man vurdere ulike designalternativer mot hverandre, slik at man kunne gjøre en kvalitativ beslutning på design, uten å måtte bygge en rekke fysiske prototyper.  

Design-dummy i fullskala

Videre i prosessen utviklet vi en design-dummy, der det ble frest ut en fullskala modell av det endelige designforslaget, slik at det kunne gjøres en verifisering på detaljer i designet. Deretter var det klart for produksjonsdesign og detaljering av samtlige komponenter, med fresing av former for prøveproduksjon, og videre testing av produktet. Avslutningsvis ble det ferdigstilt 3D filer og dokumentasjon på alle komponenter som ble oversendt Cinderellas produksjonsavdeling i Lyngen. 

Fres1-web

Det å få til et godt samarbeid med kunder og produsenter, samt å dele kompetanse, men også det å inneha og benytte verktøy og utstyr i produktutviklingen, er viktige bidrag til en effektiv og kvalitativ prosess.  

Les mer om Cinderella Eco Group

Scroll to Top