eker express

subsidiert Industriprogram for start-ups & grown-ups 

Eker Express er et industriprogram der Eker Design i samarbeid Stiftelsen Teknologiformidling støtter designdrevet verdiskapning.

Gjennom programmet delfinansieres utviklingsprosessen for start-ups og godt etablerte SMB-bedrifter (grown-ups).

Programmets mål er å bidra til økt produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv.

Gjennom Eker Express gir Stiftelsen Teknologiformidling bedriftene som velges ut en unik sjanse til å få tilgang til Eker Designs store kunnskapsbank; Norges beste industridesignmiljø.

Målet er å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter.

Kompetanse i Verdensklasse

Gjennom programmet vil både gründer Bård Eker og Victor Rosenvinge samt flere i deres team, dele av sin kunnskap og erfaring.

Mange kjenner våre prosjekter med  Koenigsegg, EpiGuard og Hydrolift. Gjennom 35 års arbeid med norske og internasjonale produksjonsbedrifter i  har vi utviklet kompetanse og erfaring som vi gjerne deler med våre norske kolleger.

I vårt miljø her på Eker Design har vi spisskompetanse på en rekke design- og ingeniørfelt, og vi jobber med kontinuerlig utvikling av våre ansatte. Vi har avanserte programmer for simulering, utstyr for å framstille prototyper, og til og med en mulighet for småskala produksjon som mange setter pris på i en oppstartsfase.

Grafiske og digitale tjenester inngår også i våre tjenester. I Eker Express er målet å få rask framdrift og kortest mulig vei til markedet. Sammen med den enkelte deltager definer vi prosjektets innhold og tilpasser Express prosjektet til hver enkelt bedrift.

Målet med programmet er at tilgangen til denne eksterne drahjelpen blir en viktig døråpner til kreativitet og nytenkning. Ifølge deltagerbedriftenes tilbakemeldinger er det også nettopp dét som skjer.

Les også: Bård Eker vil gi etablerte bedrifter designløft med Eker Express (Finansavisen +)

PROGRAMMET

1 DAGS WORKSHOP  – VERDI KR 25.000
EGENANDEL –  KR 5.000 

  • Workshop gjennomføresføres i Eker Designs lokaler utenfor Fredrikstad.
  • Hver enkelt bedrift presenterer sitt prosjekt, idé og problemstilling, for tverrfaglig diskusjon.
  • Eker Express panelet sparrer og foreslår prosesser, tiltak eller løsninger. Hver bedrift får konstruktive og nyttige innspill og tilbakemeldinger.


Etter gjennomført workshop velger Stiftelsen Teknologiformidling i samarbeid med Eker Design ut bedrifter som tildeles støtte til Express Prosjekt.
Grunnlaget for utvelgelsen er bedriftens problemstilling og  gjennomføringsevne. Det legges vekt på bærekraftighet og bedriftens evne til å øke effektivitet, inntjening og sikre norske arbeidsplasser.

 

300 TIMERS EXPRESS PROSJEKT  – VERDI KR 435.000
EGENANDEL – KR 150.000

  • Innhold i Express Prosjektet anbefales av Eker Design og avstemmes med bedriften.
  • Vi starter med å fokusere på innsikt,  styrker og svakheter, og  «Business-caset» stresstestes i samarbeid med bedriften.
  • Konseptuell design, og ulike konsepter utvikles
  • Kartlegging av produkt- og markedskonsept
  • Express Prosjektet avsluttes med en sluttrapport som overleveres til bedriften for intern gjennomføring.

Etter endt Express Prosjekt skal bedriften ha fått god innsikt i nødvendige tiltak, være godt på vei med utviklingen av konseptet eller produktet. De har også fått klare anbefalinger fra Eker Design om gjennomføring og bedriftens neste steg for å sikre en vinnende lansering.

 

NY SØKNADSFRIST KOMMER

“En utfordring er at flere bedriftsledere ikke ser mulighetene og nytten av ekstern hjelp. Vår styrke ligger i å se situasjonen utenfra, og foreslå tiltak som gir helt nye muligheter for den respektive bedrift” 

bård_eker_signature_web

fornøyde deltagere 

Jotron er en av bedriftene som har deltatt i Eker Express. De ga denne tilbakemeldingen etter gjennomført prosjekt:

Jotron har en strategi for vekst. Eker Express-programmet har gitt oss mulighet til å løfte blikket og se nye muligheter innenfor våre markedsområder.

Det er de svært positive tilbakemeldingene som er hovedårsaken til at Eker Express fortsetter. Det at vi lykkes med målet vårt, nemlig å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen med tanke på nye markeder og tilhørende muligheter, gir ytterligere motivasjon til å invitere nye bedrifter til utviklingsprogrammet.

Etter å ha jobbet i over 35 år med norske og internasjonale produksjonsbedrifter i en rekke ulike bransjer og markeder, er vi helt overbevist om at det ligger et stort potensiale til nytenkning og innovasjon i grown-up bedrifter.

 

Les også: Eker Express prosjekt med Jotron 

Scroll to Top