JOTRON OG EKER EXPRESS

Økt verdiskapning med Eker Express

Stiftelsen Teknologiformidling og Eker Design har under fagdager og presentasjoner høstet stor interesse rundt dette innovative og spennende programmet.

eker express workshop med jotron og eker design

En av bedriftene som har vært med på Eker Express programmet er Jotron, et av verdens ledende firmaer innen høyteknologisk sikkerhet– og kommunikasjonsutstyr for sjø- og lufttrafikk. Jotron ble valgt til å være med på Eker Express programmet våren 2019, og fikk dermed muligheten til å utvikle noen spennende ideer og konsepter i et forprosjekt sammen med Eker Design. Stiftelsen Teknologiformidling og Eker Design vil trekke frem Jotron sin fremoverlente holdning og vilje til å endre fokus, selv i en hektisk tid for selskapet da de nå utvider staben og flytter inn i nye lokaler.

Jotron har en strategi for vekst, samt at vi har en eier som er åpen for nye ideer og er villig til å bruke penger på langsiktig utvikling av bedriften fremfor utbytte. Selv om vi er opptatt av å utføre mest mulig av verdikjeden på produktene selv, fra utvikling, gjennom produksjon og ut i markedet, har Eker Express programmet gitt oss mulighet til å se på vårt marked fra flere spennende og nye synsvinkler. Dette har foreløpig resultert i to nye prosjekter, som vi nettopp har startet sammen med Eker Design”
– Otto Holm / Director R&D Product – Jotron

Fokuset for mange SMB’er dreies ofte over på den daglige produksjonen, enn satsning på nye ideer og innovasjon. Disse bedriftene trenger Eker Express programmet for å få hjelp til å løfte blikket og hjelp til med nye øyne å se muligheter i et marked i konstant bevegelse.

Av norges totale næringsliv sysselsetter SMB 62% og står for 42% av verdiskapningen. Det er blant disse bedriftene man ser det største potensiale for økt verdiskapning og sysselsetning mener Stiftelsen Teknologiformidling og Eker Design. Sammen har disse utviklet et program som har til hensikt å fungere som en katalysator for designdrevet innovasjon og utvikling for SMB, eller såkalte Grown ups – bedrifter som er godt etablerte i sitt marked.

“Stiftelsen Teknologiformidling ser på design som en nødvendighet for alle SMB’er i dagens marked. Endringer skjer i et høyt tempo og her mener vi at designmetodikk kan bidra til økt omstillingsevne og lønnsomhet i eksisterende og nye markeder. Med bakgrunn i dette har vi valgt å gå inn med økonomisk støtte til dette programmet for å gjøre dette lettere tilgjengelig. Vi gleder oss til å fortelle mer om resultatene når de kan offentliggjøres»
-Grete Hals – Stiftelsen Teknologiformidling

Er du og din bedrift interessert i Eker Express?

Les mer om Eker Express her

Scroll to Top