CHRISTIANIA BYGGTEKNIKK FIKK FART PÅ PRODUKTUTVIKLINGEN MED EKER EXPRESS

Industrial design for the new GreenWaves 630X

Industribedriften Christiania Byggteknikk, tidligere Patentband AS, har gjennom mange år vokst seg store på å selge festeløsninger til industrien. 

I mange år har de løst kundeutfordringer gjennom å spesiallage maskiner og løsninger. Men den generelle fokusen på egen produktutvikling som kan industrialiseres og selges på det kommersielle markedet har det ikke blitt nok tid til. Ideene har ikke manglet, og i 2020 søkte de om deltagelse i Eker Express. Resultatet ble to prosjekter som nå snart står klare til lansering.

Vi hadde lest en del om Eker Design, men ikke kommet så langt som til å ta kontakt. Eker Express var nøkkelen vår inn, og nå klarer vi å ferdigstille ideene våre samtidig som vi holder produksjonen i gang.

– Rune Norderhagen, CEO Christiania Byggteknikk
c1
Bilder: Christiania Byggteknikk
c3

Fikk tips om Eker Express av en konsulent. 

Det var Tore Karlstad i Advance Business Partner som leste om Eker Express først. Han kontaktet Eker Design for å få mer informasjon om programmet. Etter samtaler og informasjonsutveksling anbefalte han Rune Norderhagen om å søke deltagelse for en utfordring de hadde jobbet med en stund. Iblant kan offentlige støtteordninger oppleves som veldig styrt, men Eker Express virket som et program med få kriterier og fleksible og kundeorienterte løsninger. 

Rune måtte riktignok overtales – søknaden var enkel, men det å presenterer for andre i en workshop var en barriere. Men kravene til presentasjonen er stort sett å beskrive bedriftens ide eller utfordring, så det gikk ganske bra, og bedre enn antatt. 

Dessuten stilte både de andre deltakerne, Bård Eker og Eker Design en del gode og oppklarende spørsmål for å stressteste business caset. Det endte med at Stiftelsen Teknologiformidling valgte å tildele midler til et Express prosjekt. 

Liten produksjonsbedrift med store ideer.

Christiania Byggteknikk er en liten produksjonsbedrift. De har mye kunnskap og er vant til å løse utfordringer for kundene.

Mange vet også om nettopp dette og tar kontakt for hjelp med tilpassede løsninger. Det bygges da ofte en maskin eller løsning som fungerer for akkurat den kunden. Det er enkle løsninger som fungerer, men som ikke er egnet for andre enn den spesifikke kunden. 

To skritt fram og ett tilbake. 

Christiania Byggteknikk har mange års erfaring og har gjennom årene fått en del gode ideer til produktutvikling og nye festeløsninger. Disse har de jobbet med i mange år, men ikke ferdigstilt. Det har vært stor pågang på ordinære produkter og det har samtidig gått mye tid til utvikling som føles som  to skritt fram og ett tilbake.  

En veldig god erfaring

Vi søkte om Eker Express, og når vi fikk bli med på dette så måtte vi prioritere det. Det har vært utrolig gøy å jobbe med Eker Design, og vi har klart å holde produksjonen i gang samtidig som vi nå har fått fart på produktutviklingen. 

Selv om Eker Design ikke har kompetanse på takfester, så har de masse erfaring og ekspertise. Og ikke minst har de teknologien på plass og mye kompetanse om materialbruk. De så problemstillingen fra helt nye vinkler, stilte de “dumme” spørsmålene og pirket litt i vedtatte sannheter som viste seg å ikke alltid være sant allikevel siden det er lett å se seg litt blind på løsninger internt. 

Min erfaring med Eker express, er at det var en unik mulighet til å begi seg inn på noe nytt utenfor komfortsonen. Christiania Byggteknikk har kommet et langt steg videre mot lansering. Mange andre bedrifter hadde hatt godt av dette.

-Tore Karlstad, CEO Advance Business Partner AS

Eker Design ga økt selvtillit til egne ideer

Samarbeidet med Eker Design ga bedriften økt selvtillit og de fikk mer tro på egne ideer.  CB hadde halvveis funnet ideene og løsningene selv og med ekstern hjelp ble funksjonene beholdt men med litt mer fornuftig mekanikk på delene. Produktet blir enklere å produsere enn først antatt, noe som igjen holder vare- og produksjonskost nede. Produktet ser også litt bedre ut, noe CB tror vil påvirke kvalitetsinntrykk og betalingsvillighet blant kundene. 

Om Christiania Byggteknikk

Christiania Byggteknikk AS, tidligere Patentband AS, ble etablert i 1947 og har siden starten utviklet og produsert det originale patentbåndet i tillegg til tekniske innfestningssystemer – hovedsakelig til bygg og anleggsindustrien i Norge.

De blir ofte kontaktet når et prosjekt krever spesialtilpassede eller helt nye løsninger og har etter hvert blitt spesialister på å tilpasse våre løsninger til stadig nye materialer og byggeteknikker.

I tillegg til patentbånd i forskjellige utførelser, materialer og farger, utvikler, teknisk beregner og produserer de braketter og oppheng for ulike prefabrikkerte fasadeelementer, levert komplett med tilhørende spesialskruer beregnet for innfesting til både tre, stål og betong.

Krav til deltagelse i Eker Express

Eker Express er et tilbud til godt etablerte norske industribedrifter. Gjennom samarbeid med og midler fra Stiftelsen Teknologiformidling, tilbyr Bård Eker og Eker Design tjenester til Grown-ups som skal styrke bedriftens konkurransekraft. Tjenestene avhenger av den enkelte bedrifts behov.  Bedriften må selv bidra med en egenandel som tilsvarer ca ⅓ av verdien i prosjektet, og maks 155.000 for workshop og Express Prosjekt til sammen. 

Scroll to Top