Safeback SBX1 mottar RedDot Award

Eker Design og Safeback har mottatt designpris Red Dot for det innovative produktet Safeback SBX.

Eker Design har siden 2018 samarbeidet med Safeback teamet for å kombinere sin unike kompetanse innenfor design, engineering, prototyping, testing og simulering – med Safeback teamets unike produktide og kompetanse rundt problemstillingen rundt snøskredofre. Resultatet av dette samarbeidet er et innovativt produkt som har som mål å redde livet på snøskredutsatte personer.

Safeback har bidratt med sin erfaring og innsikt innenfor skredulykker og hvordan en person kan ha mulighet til å overleve i en slik situasjon. Eker Design på sin side har bidratt med sin utviklingskompetanse og teknologiske ekspertise. Samarbeidet har vært svært fruktbart, og har resultert i utviklingen av det svært lovende produktet Safeback SBX. Safeback SBX er det eneste produktet i verden som tilfører luft til personer som ligger begravd under snøen. Produktet plasseres i sekken og settes i standby modus før man begir seg ut på tur. Deretter vil produktet aktiveres ved at man trekker i utløser-hendelen dersom en nødsituasjon skulle oppstå.

Prosessen med å utvikle dette produktet har vært lang og krevende, men det har også vært givende og lærerikt. Samarbeidet har ledet til at Safeback har blitt tildelt den ettertraktede Red Dot Award, som er en stor anerkjennelse i designverdenen. Denne anerkjennelsen viser at arbeidet vi har lagte ned i prosjektet har vært vellykket, og at resultatene av vår felles innsats når har blitt anerkjent internasjonalt!

Vi viser med dette at når selskaper og fagpersoner i ulike bransjer jobber sammen og kombinerer sine unike styrker og kompetanser, kan det resultere i utviklingen av innovative og livreddende produkter som kan ha stor betydning for personsikkerhet.

Samarbeidet mellom Eker Design og Safeback teamet har vist at det er viktig å ha et åpent sinn og arbeide sammen for å nå et felles mål. Vi er stolte av å ha vært med på utviklingen av dette unike produktet, og håper Safeback SBX får sin velfortjente plass i sekken til mange skikjørere rundt i verden. 

Designprisen betydning:

For Eker Design betyr denne utmerkelsen at vår evne til å kombinere estetikk og funksjonalitet blir anerkjent internasjonalt. Denne utmerkelsen styrker også vår posisjon som en pålitelig partner for samarbeid og innovasjon.

Ved å vinne Red Dot Award får vi også muligheten til å markedsføre produktet som vinnere av en internasjonalt anerkjent designpris! – Dette bidrar til økt tillit og anerkjennelse blant våre eksisterende kunder og nye kunder. Det å vinne en så prestisjefylt pris gir oss også motivasjon til fortsatt å strebe etter innovasjon og fortreffelighet i vårt arbeid.  

Samarbeidet:

Vi setter stor pris på samarbeidet med SafeBack, hvor begge parter har kunnet bidra med sine spesifikke styrker i prosessen. Vi har jobbet tett sammen for å sikre at både design og ytelse blir optimalisert, og at produktet oppfyller brukernes krav, behov og forventninger.

Les anmeldelsen på Red Dot Design Award

Renders av: Eker Design

Scroll to Top