Merket for god design, X-COM operatørstol

Bedrift: Cameron Sense – Norsap

Design: Eker Design

Kategori: Industridesign

Camerons visjon har vært å utvikle verdens beste operatørstol for boreoperasjoner. Markedet har lenge etterspurt operatørstoler med bedre ergonomi og funksjonalitet og som har lenger levetid enn eksisterende stoler. X-COM er en slik stol.

MI008_bilde1_foto_stian_herdal-kopi
download

Juryen sier: Dette er et gjennomdesignet og kompromissløst produkt. Alle funksjoner og detaljer er gjennomtenkt og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Operatørstolen har gåsehudfrembringende linjeføring og skjuler et vell av funksjoner og justeringsmuligheter.

See: DOGA

Scroll to Top