Happy Garden Wins Design Award

Happy Garden – Manuell dypgjødsler, oppfinneren av Happy Garden ønsket å utvikle en dypgjødsler for hage-, skog- og jordbruk. Det fantes ikke noe lignende redskap i det europeiske markedet, dermed ble den største utfordringen å finne frem til en form som skulle være tiltalende og funksjonell både for proff-, semiproff- og massemarkedet.

Jurykjennelse:
Happy Garden er et produkt man blir glad for å se. Den tilsynelatende enkle oppfinnelsen gjødsler dypt ned i rotsonen, istedenfor å strøgjødsle oppå bakken. Forbruket av gjødsel kan dermed reduseres betydelig, samtidig som man i stor grad unngår å gjødsle ugresset. Dessuten unngår man avrenning og forurensning av nærliggende vannkilder. Happy Garden gjør effektiv gjødsling mulig også der det er benyttet dekkduk og dekkbark. Gjødsleren er funksjonell og intuitiv i bruk. Formuttrykket er åpent og alle bevegelige deler synes. Den kan demonteres raskt uten tilleggsredskap og rengjøres på en enkel måte. Happy Garden bør kunne få et bredt nedslagsfelt blant alle som sørger for at det spirer og gror.

Scroll to Top