Design Talks

Apr 24, 2008

Design Talks, som arrangeres for 3. gang, setter fokus på design, form og estetikk – og hvordan dette kan gi bedre profilering og økt verdiskaping i organisasjoner og bedrifter. Design Talks byr på foredrag på et høyt faglig nivå, og skal være en tverrfaglig møteplass for organisasjoner, næringsliv, offentlig forvaltning, utdannelsesinstitusjoner og designere i ulike disipliner.

Design Talks arrangeres i inspirerende omgivelser på Kapp Melkefabrikk ved Mjøsas bredd den 24. april 2008.

Design Talks arrangeres av M8 Design, K8 industridesign og Kapp Næringshage. Gode samarbeidspartnere er Innovasjon Norge og Næringsrådet for Gjøvikregionen.