side-area-logo

Hva er Eker Express?

 

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er en av de viktigste drivkreftene bak norsk verdiskapning
• Omtrent 2/3 av hhv sysselsetting og næringslivets omsetning

Denne gruppen sliter med lav vekst og omstilling
• Forskning peker på at eier/leder som en knapp ressurs, virker hemmende på innovasjon
• Et ellers innovativt utgangspunkt, marginaliseres over tid da driftsfokus begrenser evnen til å tilpasse seg endringen i markedsmessige forutsetninger

Mangel på kompetanse og kapasitet, gjør at mange sliter med å ta i bruk ny teknologi, prosess og metodeverk i produktutviklingen
• Dagens virkemidler er ofte abstrakte og vanskelig for bedriftseiere/-ledere å nyttiggjøre som virkemiddel

Hvilket mulighetsrom ligger foran disse bedriftene, om de fikk fri tilgang til kompetanse i verdensklasse i en kort og intensiv periode?

Express Line Accelerator skal senke terskelen for å utforske mulighetsrommet, utover bedriftens kollektive innsikt
• Samtidig skal et utvalg bedrifter få gjennomført et utviklingsløp hele veien frem til lansering og realisering

 

Fullstendig informasjon: Last ned pdf