side-area-logo
Eker design referansprosjekter

Gjør bedriften synlig med et godt produktdesign

 

I en tid hvor det er viktigere enn noen gang å styrke sin bedrifts verdi, viser vi hvordan man gjennom design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter. Med en lang og bred erfaring innen produktdesign- og utvikling i flere bransjer, har vi i Eker Design skapt en stor og unik kunnskapsbank. Denne ønsker vi å dele med små og mellomstore bedrifter gjennom industriprogrammet Eker Express.

Etter å ha jobbet i over 35 år med norske og internasjonale produksjonsbedrifter i en rekke bransjer og markeder, er vi helt overbevist om at det ligger et stort potensiale til nytenkning og innovasjon i grown-up og scale-up bedrifter.
-Bård Eker

Ved å se ting utenfra, ser vi ofte flere muligheter enn det bedriften selv gjør. Vår styrke ligger i å se situasjonen utenfra og foreslå tiltak som gir helt nye muligheter for den respektive bedriften.

Tips til hvordan dine produkter kan få suksess

Styrker konkurransekraften

I et samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling, tilbyr vi blant annet industridesign, engineering og prototyping gjennom Eker Express-programmet.

Målet er å vise hvordan design kan bedre omstillingsevnen i forhold til nye markeder og tilhørende muligheter. Med fokus på designdrevet verdiskapning og et formål om å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv, får bedrifter gjennom programmet en unik sjanse til å se nye muligheter i et marked som er i konstant bevegelse.

Eker Express er et lavterskel industriprogram for etablerte SMB bedrifter som ønsker å styrke sin konkurransekraft gjennom utvikling av nye, innovative og markedstilpassede produkter.

Ulike behov for hjelp

Bedriftene som er med i programmet har stort sett har hatt ulike behov for hjelp. Noen trenger hjelp til det estetiske, mens andre trenger hjelp til utvikling av verktøy. Vi ser at implementering av ny teknologi i eksisterende produkter er noe som stadig dukker opp, og vi har også bedrifter som ønsker å utnytte kompetansen eller distribusjonen sin til nye forretningsområder.

Mange norske produksjonsbedrifter mottar nå nye oppdrag fra bedrifter som ikke trodde det var mulig å produsere sine produkter i Norge. I Eker Design sitter vi med kunnskap og kontaktnett til norske produsenter som er konkurransedyktige på både kvalitet og pris. I tillegg tilbyr vi småskalaproduksjon i våre egne lokaler på Torsnes hvor vi har våre 3D printere, CNC freser og annet prototype- og produksjonsutstyr tilgjengelig.

Felles for bedriftene som allerede er i gang med programmet, har vært de gode tilbakemeldinger. I en kort undersøkelse fra de siste workshopdeltagerne, viser det seg at samtlige vil anbefale andre bedrifter å søke.

Les mer om programmet her

Er du fortsatt i tvil om du skal søke?

Her får du 5 gode grunner til å søke om en plass i Eker Express-programmet:

1. Få inntil 1,1 mill i støtte til produktutvikling.

Stiftelsen Teknologiformidling støtter Eker Express med 25.000 kroner pr. bedrift i workshop. Deretter dekker de 300.000 av et forprosjekt (egenandel 150.000). Til sist får en bedrift inntil 1,5 millioner kroner i støtte til et komplett produktutviklingsløp.

2. Få nye øyne og ny energi i ditt prosjekt

I over en time dedikerer Bård Eker sammen med progressive bedriftsledere tiden sin til å fokusere på ditt behov, dine spørsmål, dine innovasjonsbehov og problemstillinger. Du kan lufte utfordringer og alternative løsninger i et innovativt miljø. Alt fra brainstorm til trouble-shooting sikrer best mulig grunnlag for suksess og neste steg i ditt prosjektet.

3. Katalysator for videre vekst og utvikling av ditt firma.

Alle deltagere får innsikt i de andre bedriftenes forretningsmodell, ideer og utfordringer. Mange deltagere reiser hjem med inspirasjon langt utover selve produktbehovet og kan dra nytte av diskusjoner og nye relasjoner i videre utvikling av egen bedrift og produkter.

4. Ideutveksling med miljøer fra ulike bransjer

I workshopen presenterer og diskuterer du din forretningside med 4-6 andre utvalgte, innovative industribedrifter. Du får innspill og innsikt fra personer utenfor ditt fagmiljø på din business case.

5. Enkelt og raskt å søke

En kort beskrivelse av behovet sammen med enkel firmainformasjon er alt som kreves.

Søk her!

Søknadsfrist for siste workshop: 12/2-2020

merethe halvorsrød