Eker Express workshop med Bård Eker

Eker Express gjennomførte i juni en ny, vellykket workshop hvor 5 heldige kandidater fikk mulighet til å presentere sin «case» hos Eker Design. Bård og Victor fra Eker Design, Grete Hals og Ingrid Gjerdene fra Stiftelsen Teknologiformidling, samt øvrige deltakere bidro til utfordrende og engasjerte diskusjoner med ærlige og konstruktive tilbakemeldinger under hver enkelt sin presentasjon.

2 deltakere er videre valgt ut til forprosjekt og første kandidat er i gang allerede fra uke 26.

 

Tilbakemelding fra noen av deltakere fra gjennomført workshop:

«Jeg var veldig fornøyd med at det var direkte og konkrete tilbakemeldinger. Jeg hadde et par aha-opplevelser, -det vil si at dere sa i klartekst ting som er opplagt, men som jeg har unngått å se så klart. Det var også bra at temaene var såpass ulike. Og bra uformell stemning og spontane innspill.»

«Interessant å møte andre firmaer fra helt forskjellige bransjer. Fin dialog med de andre firmaene og med Eker teamet.»

 

Vi ser frem til nye og innholdsrike workshops – la ikke denne unike muligheten gå ifra deg – søk i dag!

graphics