side-area-logo

Eker Design honored with two DOGA awards at the annual ceremony 2017

Tonight we were honored with the The DOGA Award, for the design and development of EpiShuttle for EpiGuard and the Hydrolift Professional P-42 project. The DOGA Award for Design and Architecture is a distinction awarded to Norwegian businesses and practitioners who demonstrate the outstanding use of design and architecture. The award aims to showcase and spotlight exemplary projects.

I kveld ble vi hedret med “DOGA-merket for design og arkitektur”, for design og utvikling av både transport isolatoren EpiShuttle for EpiGuard og Hydrolifts professional platform P-42. Dette er en pris som deles ut årlig til det aller ypperste innen design- og arkitekturprosjekter i Norge.

EPIGUARD – EPISHUTTLE

EpiGuard and Eker Design has been awarded by the DOGA (Norwegian Center of Design and Architecture). The award was achieved in the category of  Industrial Design, at DOGA in Oslo. “We are very proud and honored for being awarded with this prestigious prize” states Fridtjof Heyerdahl, CEO of EpiGuard. “The award is a confirmation that we have achieved our goal of developing a product that fulfills all requirements for a good product, such as user integration, serviceability, cost of ownership, product quality and overall industrial design, states Bård Eker, Industrial Designer and CEO of Eker Design.

Statement from the jury; The EpiShuttle meets all relevant criteria in a brilliant way. First of all it solves a demanding medical issue and will be a lifesaver that limits the spread of life threatening air borne diseases. Cost of ownership is improved by the possibility of decontamination and reuse of the product. The design allows for full intensive care treatment and emergency procedures, while maintaining maximum patient comfort.

About Doga DOGA: is a driving force behind sustainable value creation through design and architecture. DOGA facilitate collaboration between creative talents and businesses and work to strengthen the role of design and architecture in shaping the tomorrow of Norway.

Om prosjektet: Redder en – beskytter alle! Under ebolaepidemien i Sierra Leone ble en av de norske legene smittet og måtte transporteres hjem til norge for behandling. Et legeteam ved Oslo universitetssykehus fikk på bakgrunn av denne hendelsen en idé om å lage et sikrere og bedre produkt som skulle sikre omgivelsene fra overføring av smitte samtidig som det tillot medisinsk behandling under transport. Resultatet er EpiShuttle, en transportisolator utviklet av EpiGuard og Eker Design, i partnerskap med Oslo Universitetssykehus, Inven2 og Hansen Protection.

Juryuttalelse: Dette produktet er bra på så mange måter. For det første løser det et prekært medisinsk problem og vil helt sikkert være med på å redde liv og hindre spredning av smittefarlig sykdommer. Produktet har lav kostnad siden det kan dekontamineres etter bruk og gjenbrukes, noe som er et stort fremskritt fra dagens som må kastes etter bruk. Og det gjør opplevelsen til pasienten mindre skremmende siden det er så stor mulighet for utsyn og kommunikasjon. At designet også er tiltalende, støtter opplevelsen av at dette har vært en helstøpt prosess der alle har dratt i samme retning for å skape et produkt som skal svare på svært strenge kriterier.

HYDROLIFT – P42

Through the Hydrolift Professional P-42 project, Hydrolift and Eker Design have once again received a prestigious design award. The DOGA Award for Design and Architecture is a distinction awarded to Norwegian businesses and practitioners who demonstrate the outstanding use of design and architecture. The award aims to showcase and spotlight exemplary projects.

One hull – nine vessels: Hydrolift has developed a modular product platform for the professional boat market, where the customer can choose from various standard options for easier maintenance and higher operating hours. The project is motivated by reducing costs and increasing efficiency in production of patrol boats, which have so far been characterized by one-off models and costly adjustments. The SAR model has been developed in close cooperation with the Norwegian Society for Sea Rescue. “This model is a unique, top modern and very fast search and rescue vessel”, says Hydrolift owner Bard Eker. The requirements for functionality and readiness are under constant development and for saving lives at sea it is very important to have a short response time when the accident has happened. “The awards confirm that we have achieved our goals to develop products and solutions that meet all requirements such as user integration, ease of use, reduced cost of ownership, product quality and solid industrial design”, concludes Eker.

Jury Statement: This is smart, tough and very difficult to perform. The different patrol boats require different characteristics, and it is not an easily done to create a common platform that is flexible enough to meet the various challenges and at the same time is “strict” enough to standardize. Eker Design has previously marked itself as innovative and experimental, which they deserve all possible praise for. DOGA means this project is top class when it comes to product design and offers a real improvement in a market that is very pressured on price and time.

Om prosjektet: Hydrolift har utviklet en modulbasert produktplattform for det profesjonelle båtmarkedet, der kunden kan velge blant ulike standardalternativer for enklere vedlikehold og høyere driftstid. Prosjektet er motivert av å redusere kostnader og øke effektiviteten når det gjelder produksjon av blant annet patruljebåter, som til nå har vært preget av enkeltmodeller og kostbare tilpasninger.

Juryuttalelse: Dette er smart tenkt og svært vanskelig å utføre. De ulike patruljebåtene krever ulike egenskaper, og det er ikke gjort i en håndvending å lage en felles plattform som er fleksibel nok til å møte de ulike utfordringene og samtidig «streng» nok til at den kan standardiseres. Eker Design har tidligere markert seg som nytenkende og eksperimentvillige, noe de fortjener all mulig ros for. Derfor gjør det godt å gi DOGA-merket til en løsning som ikke bare er av ypperste klasse når det kommer til produktdesign, men også skjærer gjennom en gordisk knute og tilbyr en reell forbedring i et marked som er svært presset på pris og tid.

Les mer om Hydrolift P-42 serien her: https://hydrolift.com/professional/
Photo: Glen Røkeberg, Eker Design
graphics