VIL DU BLI EN DEL AV NORGES RÅESTE INDUSTRIDESIGNMILJØ?

Eker Design er kjent som Norges kraftsenter på produktutvikling, og våre produkter og løsninger er synlig i hverdagen til folk i både inn- og utland. Fra barnevogner til redningsskøyter og solbriller – vi har flyttet grenser og skapt innovasjoner i mer enn 35 år. Eker Design er et selskap der magien og visjonen til grunnleggeren Bård Eker er til å føle på hver eneste dag. Som leder for hele Eker gruppen er han en drivkraft og kilde til kreativitet i det daglige og du vil få motivasjon og veiledning av han og flere spesialister fra dag en.

Vi søker nå etter en fremoverlent og engasjert Salgs- og markedssjef som vil være med å løfte oss til nye høyder!

Som Salgs- og markedssjef er du det viktigste bindeleddet mellom markedet og selskapets utførende avdelinger. Du er ansvarlig for å indentifisere, kvalifisere, kontraktere og følge opp design- og produktuviklingsoppdrag til Eker Design i tråd med selskapets kort- og langsiktige mål, og i nært samarbeid med selskapets daglige leder.

Du er først og fremst ansvarlig for å drive målrettet salg mot kunder som er, eller kan bli, interessante oppdragsgivere for Eker Design. Du vil arbeide både strategisk og operativt for å øke markedets kunnskap om vårt tjenestespekter og utvikle og vedlikeholde en sunn ordrereserve som grobunn for selskapets videre vekst.

Ved siden av konkrete salgsmål, vil du ha ansvaret for selskapets generelle markedsstrategi, deltakelse i relevante forum, tilstedeværelse i digitale kanaler samt videreutvikling av selskapets salgs- og markedsmetodikk. Du vil være synlig utad og jobbe systematisk og proaktivt for å fremheve selskapet og dets tjenestespekter, samt innad der du vil jobbe for å utvikle vår kollektive «kremmerånd» og legge til rette for mersalg.
I tillegg vil du ha en koordinerende rolle i forhold til effektiv bruk av selskapets kommersielle støttesystemer og øvrige markedsressurser og arbeide tett med disse i forhold til digital innholdsprodusjon, optimalisering av digital kundereise, nettstedskonvertering, måling og analyse. Du får også et overordnet ansvar for å videreutvikle våre CRM-verktøy samt andre salgs- og markedsføringsverktøy.

Din viktigste arbeidsoppgave er oppsøkende salg, enten det er rettet mot tidligere kunder eller nye muligheter. For å lykkes med dette bruker du tid på å forstå Ekers stolte historie, hva som gjør oss unike og hvordan dette kan brukes for å hjelpe våre kunder til å lykkes med sine utviklingsprosjekter.

Du brenner for å få mer ut av vårt markedspotensiale og jobber proaktivt med å bedre vår synlighet på relevante konferanser, messer og liknende, primært i Norge/Skandinavia men også utenfor vårt kjernemarked når spennende muligheter dukker opp. Du jobber også med planlegging og gjennomføring av egne arrangementer for å understøtte det generelle markedsarbeidet.

Fordi du forstår viktigheten av å fremstå som en profesjonell og kompetent samarbeidspartner for våre kunder, følger du systematisk med på hva som skjer i markedet og operasjonaliserer dette ved å skape målrettede verdiforslag for den enkelte kunde.

Du jobber med gruppens øvrige kommersielle- og markedsorienterte ressurser for å fortløpende bidra til økt synlighet på relevante flater og i aktuelle medier.

Vi tror du er utdannet på høyskolenivå, men at dette like gjerne kan ha vært med teknisk orientering som økonomisk/kommersiell retning. Enda viktigere er at du gjennom erfaring har tilegnet deg nødvendig teknisk og kommersiell kunnskap til å kunne fylle rollen på en slagkraftig måte med høy troverdighet både utad og innad.

Fordi du har jobbet med tjenestesalg / konsultativt salg i noen år, så behersker du godt både salgsmetodikk og -prosess godt. Du forstår også hvordan digitale flater kan benyttes til å understøtte salgs- og markedsprosesser, og hvordan data fra slik markedsføring kan nyttiggjøres inn mot salgsarbeidet.

Vi tror du har et velutviklet nettverk bygget opp gjennom din erfaring fra konsulentselskap, løsningskeverandør eller liknende kunnskapsbasert virksomhet.

Du har generelt gode IT-kunnskaper, og behersker MS Office godt. Videre behersker du kommersielle støtteverktøy, herunder CRM-systemer, og forstår hvordan disse bør (og ikke bør) integreres i den daglige driften av virksomheten for å understøtte våre kommersielle prosesser.

Du har fremragende kommunikasjonsevner og formulerer deg godt både skriftlig og muntlig. Du er like komfortabel på norsk/skandinavisk som på engelsk.

Deg som person:
Viktigst av alt; du elsker tjenestesalg! Derfor er du målbevisst og resultatorientert, og med stor handlings- og gjennomføringsevne. Du er tillitsvekkende og har fremragende formidlingsevne, både skriftlig og muntlig. Du er god med mennesker og evner å skape entusiasme rundt selskapets unike historie, enestående tjenestespekter og verdiforslag – eksternt så vel som internt.

Som person er du systematisk og nøyaktig, og du følger dine prosesser i mål. Du er kreativ, glødende opptatt av innovasjon og interessert i teknologi, tekniske løsninger og god design. Du er ikke redd for komplekse innsalgsprosesser og har evne til å tilpasse budskap og prosess til den enkelte kunde/prosjekt.

Du er en selvgående lagspiller, med et glødende ønske om å spille dine kolleger gode. Du er stolt av teamet ditt og den historien du representerer, samtidig som du kjenner dine begrensninger og har et godt øye for når andre bør involveres for å skape et best mulig inntrykk av Eker Design som kompetansemiljø. Du er ikke redd for å be om hjelp og råd, men prøver ofte å finne svaret selv før du trekker på andre. Samtidig er du god på forankring.

Et kreativt, målrettet og hektisk arbeidsmiljø gir deg energi og inspirerer deg til å stå på. Du trives med ulike mennesketyper og evner å snu midlertidige tilbakeslag til optimisme og handling. Samtidig er du utstyrt med høy personlig integritet og forstår at mye av det vi driver med er underlagt streng konfidensialitet.

Vi tror du vil få mest ut av jobben din hvis du til daglig arbeider tett på våre medarbeidere på hovedkontoret i Fredrikstad. Hvis det av ulike grunner ikke passer, så kan vårt kontor på Skøyen i Oslo vært et godt alternativ, og at tilknytningen til hovedkontoret opprettholdes gjennom relativt hyppige besøk. En del av tiden vil du også være på reise for å besøke kunder og delta i relevante fora.

Scroll to Top