side-area-logo
Product development and brainstorm

8 gode grunner til å søke Eker Express!

 

Eker Express er et lavterskel industriprogram for godt etablerte SMB bedrifter som ønsker å styrke sin konkurransekraft gjennom utvikling av nye, innovative og  markedstilpassede produkter.  Programmet støttes økonomisk av Stiftelsen Teknologiformidling, og  første del er en workshop der 4-6 industribedrifter møter hverandre og Eker Design, som er 100% dekket/finansiert av stiftelsen. Del to er et forprosjekt for et utvalg av bedriftene, og til sist får èn bedrift støtte til et fullt utviklingsløp. Les mer om hele programmet her >

Tidligere deltagere har gode er faringer fra programmet.  Blant annet er Jotron en bedrift som har deltatt og som du kan lese mer om her >

 

Vi har samlet 8 anbefalinger og viktige grunner til å søker her:

 

Få inntil 1,1 mill i støtte til produktutvikling.

Stiftelsen Teknologiformidling støtter Eker Express med 25.000 kroner pr bedrift i workshop. Deretter dekkes inntil de 250.000 av et forprosjekt (egenandel 150.000). Til sist får en bedrift inntil 1,1 millioner kroner i støtte til et komplett produktutviklingsløp.

Få nye øyne og ny energi i ditt prosjekt

I over en time dedikerer Bård Eker sammen med progressive bedriftsledere tiden sin til å fokusere på ditt behov, dine spørsmål, dine innovasjonsbehov og problemstillinger. Du kan lufte utfordringer og alternative løsninger i et innovativt miljø. Alt fra brainstorm til trouble-shooting sikrer best mulig grunnlag for suksess og neste steg i ditt prosjektet.

Katalysator for videre vekst og utvikling av ditt firma.

Alle deltagere får innsikt i de andre bedriftenes forretningsmodell, ideer og utfordringer. Mange deltagere reiser hjem med inspirasjon langt utover selve produktbehovet og kan dra nytte av diskusjoner og nye relasjoner i videre utvikling av egen bedrift og produkter.

Ideutveksling med miljøer fra ulike bransjer

I workshopen presenterer og diskuterer du din forretningside med 4-6 andre utvalgte, innovative industribedrifter. Du får innspill og innsikt fra personer utenfor ditt fagmiljø på din business case.

Anbefaling til hvordan du kan kvalitetssikre og kjøre ditt prosjekt videre.

Uansett hvor langt du kommer i Eker Express programmet, får du allerede etter endt workshop et dokument fra Eker Design som anbefaler veien videre for prosjektet. Dette dokumentet er også søknaden om deltagelse i forprosjektet, som Eker Design tar videre til Stiftelsen Teknologiformidling.

Mulighet til å finne samarbeidspartnere blant de andre deltagerne

I flere tilfeller har vi opplevd at bedrifter i workshopen har sammenfallende utfordringer eller interesser, og har etablert dialog i etterkant av programmet. Vi har også 35 års erfaring og en stor klientportefølje med innovative løsninger som kan komme til nytte for deltagerne.

Internasjonale drømmer?

Alle deltagerne i Eker Express er norske bedrifter. Flere av disse har en vesentlig eksportandel. Noen har fersk go-to-market erfaring, mens andre er godt etablert og har jobbet med innovasjon tidligere. Som leverandør har vi lang erfaring med produkter både til norske og internasjonale markeder. Er internasjonalisering et av dine mål, er dette rett fora.

Enkelt og raskt å søke

En kort beskrivelse av behovet sammen med enkel firmainformasjon er alt som kreves. Søk her >

 

Stiftelsen Teknologiformidling har hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv. Stiftelsen Teknologisk Institutt som har vært en aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandske selskapet Kiwa. Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling.

 

Alle deltakere i workshopen signerer taushetserklæring.
Dersom vi får søkere som kan ha konkurrerende ideer plasseres disse ulike workshoper.
Workshop som normalt gjennomføres i Eker Design sine lokale utenfor Fredrikstad, gjennomføres på Teams i Corona perioden.

 

 

merethe halvorsrød